En man av stil och smack — © Éditions Wahlstöm & Wistrand, 2014 — © Anders Fager, 2014

En man av stil och smack — © Éditions Wahlstöm & Wistrand, 2014 — © Anders Fager, 2014